Atle Holstad: Hva er brukerplan?

Atle Holstad (spesialrådgiver, Korus-Øst) gir en innføring i brukerplan, som er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant tjenestemottakere i kommunen. For kommuner som ikke har gjort brukerkartlegging, kontakt ditt KoRus.

Innspillingen ble gjort hos Nasjonal kompetansetjeneste ROP, 03.02.17.