Eline Borger Rognli: Del 2 Bruk av motiverende intervju under behandling av pasienter med rus- og psykiske lidelser

Foredraget ble holdt av Eline Borger Rognli (psykolog/stipendiat, SERAF, UIO) under «Fordypningskurs i rus og psykiatri» som ble organisert av og avholdt hos Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) 22.05.14.