Lars Lien: Presentasjon av ROP-tjenesten

En presentasjon av Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Lars Lien, Lege og PhD er leder for Nasjonalt kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Han er også professor II, ved høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag.