Øyvind Urnes: Oppdatert kunnskap om personlighetsforstyrrelser

Øyvind Urnes (leder, Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri) gir en innføring i oppdatert basiskunnskap om personlighetsproblematikk- og forstyrrelser, som er viktig å ha uansett hvilken (psykisk) helsetjeneste man jobber i.

Innspillingen ble gjort i forbindelse med ROP-dagen 17, den 11.01.17.