Randi Rosenqvist: Fengselpsykiatri, normalpsykiatri med unormale utfordringer

Randi Rosenqvist (psykiater, Ila fengsel) snakker blant annet om samarbeid med DPS, hva som bør og skal tilbys av helsehjelp, og fengselspsykiatri som satsningsområde; hva som bør tilbys av hvem, når og hvorfor.

Innspillingen ble gjort hos Nasjonal kompetansetjeneste ROP 01.02.17.