Randi Rosenqvist: Straffelovens utilregnelighetsbegrep, og hvilke konsekvenser det har for det psykiske helsevern

Randi Rosenqvist (psykiater, Ila fengsel) snakker blant annet om hva Straffeloven §20 sier - hva som ligger i begrepene sterk bevissthetsforstyrrelse, psykotisk, rusutløst psykose og høygradig psykisk utviklingshemming, med tanke på utilregnelighet.

Innspillingen ble gjort hos Nasjonal kompetansetjeneste ROP 01.02.17.