Nina Andresen: Motiverende samtale - fokus på dialog og samarbeid

Denne forelesningen presenterer samtalemetodikken "Motiverende intervju" og noen sentrale kartleggingsverktøy som blir anbefalt i ROP-retningslinjen. Nina Andresen, er psykologspesialist ved KoRus-Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene.
Forelesningen ble holdt i forbindelse med ROP-kurset "Kunnskap og samhandling om rus og psykiske lidelser" avholdt i Bergen, 11-12 november 2013. Kurset ble arrangert av Nasjonal kompetansetjeneste ROP i samarbeid med KoRus-Bergen, stiftelsen Bergensklinikkene