Jørg Mørland: Alkohol - virkninger i kroppen

Jørg Mørland (professor emeritus UiO og Folkehelseinstituttet) snakker blant annet om sykdom utenfor hjernen, om moderat alkoholkonsum er bra for hjertet og virkninger utenfor hjernen.

Innspillingen ble gjort hos Nasjonal kompetansetjeneste ROP 24.01.17.