Jørg Mørland: Generelle rusmiddelvirkninger ved enkeltinntak. Nevrofarmakologiske perspektiver

Jørg Mørland (professor emeritus UiO og Folkehelseinstituttet) snakker blant annet om felles virkning for avhengighetsskapende stoffer, dopaminøkning, rusrelaterte virkninger, læring og hukommelse.

Innspillingen ble gjort hos Nasjonal kompetansetjeneste ROP 19.01.17.

Helge Waal og Jørg Mørland ga i 2016 ut boken  Rus og avhengighet.