Jørg Mørland: Hvor lenge virker THC etter inntak av cannabis?

Jørg Mørland (professor emeritus UiO og Folkehelseinstituttet) gir en innføring i påvirkningstid og påvisningstid knyttet til inntak av cannabis.

Innspillingen ble gjort hos Nasjonal kompetansetjeneste ROP den 19.01.17.

Helge Waal og Jørg Mørland ga i 2016 ut boken  Rus og avhengighet.