Jørg Mørland: Interaksjoner som involverer dempende rusmidler

Jørg Mørland (professor emeritus UiO og Folkehelseinstituttet) snakker blant annet om direkte og indirekte interaksjoner, farmakokinetikk og farmakodynamikk.

Innspillingen ble gjort hos Nasjonal kompetansetjeneste ROP 24.01.17.