Jørg Mørland: Langvarige endringer i hjernen ved rusmiddelbruk. Kognitiv reduksjon som problemområde

Jørg Mørland (professor emeritus UiO og Folkehelseinstituttet) snakker blant annet om nevroplastiske endringer ved gjentatt bruk, endret funksjon i prefrontal cortex, forlenget abstinens og homeostatisk økning av angst og stress.

Innspillingen ble gjort hos Nasjonal kompetansetjeneste ROP 19.01.17.

Helge Waal og Jørg Mørland ga i 2016 ut boken Rus og avhengighet.