Jørg Mørland: Opioider - nevrofarmakologi, virkninger og følgetilstander

Jørg Mørland (professor emeritus UiO og Folkehelseinstituttet) snakker blant annet om virkning, kognitiv reduksjon, svangerskap og avhengighet.

Innspillingen ble gjort hos Nasjonal kompetansetjeneste ROP 24.01.17.