Jørg Mørland: Sniffestoffer - bruksmønster, farmakologi, virkninger i kroppen m.m.

Jørg Mørland (professor emeritus UiO og Folkehelseinstituttet) snakker blant annet om virkning, toleranse, abstinens og følgetilstander i kroppen.

Innspillingen ble gjort hos Nasjonal kompetansetjeneste ROP 24.01.17.