Sigmund Karterud: Del 1 Rus og personlighetsforstyrrelser

Foredraget ble holdt av Sigmund Karterud (professor i psykiatri, avdeling for personlighetspsykiatri, OUS, Ullevål) under «Fordypningskurs i rus og psykiatri» som ble organisert av og avholdt hos Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) 21.05.14.

Se del 2 av foredraget her.